Cytaty o Życiu - Mądre Cytaty o Życiu - Cytaty o Życiu i Miłości

Jak mam rozpoznać swoją Drugą Połowę?

Nie bojąc się ryzyka. Ryzyka porażki, odrzucenia, rozczarowań.

Nigdy nie wolno nam rezygnować z poszukiwania Miłości. Ten, kto przestaje szukać, przegrywa życie.

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Ludzie lubią komplikować sobie życie, jakby już samo w sobie nie było wystarczająco skomplikowane.

Człowiek uczy się przez całe życie.

Bać się miłości, to bać się życia; kto boi się życia, jest już trzy czwarte martwy.

Choroby są po to, by nam przypominać, że nasz kontrakt z życiem może być w każdej chwili unieważniony.

Kto chce znaleźć w życiu szczęście, powinien związać się z jakimś celem, a nie z ludźmi czy rzeczami.

Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach.

Nadzieja jest najcenniejszą towarzyszką życia.

Nie powinniśmy się rodzić, kiedy nie umiemy żyć.

Mądre Cytaty o Życiu

Życie podobne jest do drogi pełnej zakrętów.

Widzimy tylko odcinek do kolejnego zakrętu.

Ale wiemy,

że Bóg ogarnia wzrokiem całą drogę.

Nigdy nie jest równie daleko od celu,

jak wtedy, gdy nie wiesz,

dokąd zmierzasz.

Lepiej chyba pójść

choćby kawałek dobra drogą,

niż zajść daleko, lecz źle.

Nauczyć się rozróżniać to, co ważne,

od tego, co pilne.

W życiu jest cos więcej do zrobienia,

niż tylko zwiększać jego tempo.

Nie należy lekceważyć drobnostek,

bo od nich zależy doskonałość.

Trzeba całego życia,

aby nauczyć się żyć.

Dowodem odwagi nie jest umrzeć, lecz żyć.

Gdzie Bóg nas posiał,

tam mamy kwitnąć.

Nasze życie jest takim,

jakim uczyniły je nasze myśli.

Trzeba żyć, a nie tylko istnieć.

Życia nie można sobie wybrać,

ale można z niego coś zrobić.

Nie módlcie się o łatwe życie.

Módlcie się,

żebyście byli silniejszymi ludźmi.

O, życie moje!

Bądź mi święte i olbrzymie!

Cytaty o Życiu i Miłości

Nie może być przyjaźni bez zaufania, a zaufania bez spójności wewnętrznej.

Nawet największy sukces w życiu publicznym nie wynagrodzi porażki w domu.

Człowiek bez miłości jest zgubiony w świecie obcych i wrogów

Człowiek żyje po to, aby kochać. Jeśli nie kocha - to nie żyje

Gdyby myśli mogły zabijać, świat byłby bezludny

Jedynie miłość nadaje sens życiu.

Dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym,

tym bardziej sensowne będzie nasze życie

Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku.

Kto prawdziwie kocha, ten nie troszczy się o nagrodę za swą miłość, lecz tylko o to, by kochać coraz lepiej.

Miłość przekształca duszę na podobieństwo osoby ukochanej.

Jedynie dwie rzeczy czynią nas szczęśliwymi: wiara i miłość.

Miłość - dwie dusze w jednym zjednoczonym ciele, A przyjaźń - jedna dusz w dwóch ciałach ... Zaiste!.

Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wspierają.

www.todosjesus.info
Free DVDs, Articles & Books
FREE DVDs & VIDEOS
WATCH & DOWNLOAD ALL OUR DVDs & VIDEOS FOR FREE!